Vystoupení v duu s Janem Steinsdorferem v rámci komponovaného pořadu věnovaného „všem lidským duším a vzpomínce na duše, které už tu s námi být nemohou“.